Teemat

Porin kaupungin resurssiviisas kiertotalouden tiekartta on laaja-alainen kokonaisuus ja sen selkeyttämiseksi tiekartta on jaettu kolmeen teemaan: 1 Kestävyysosaaminen, 2 Kestävä arki ja 3 Kestävä vihreä kasvu. Näistä kestävyysosaamisen teema keskittyy Porin kaupunkiorganisaation kestävyysosaamiseen, kestävä arki kuntalaisten kestävän arjen mahdollistamiseen ja kestävä vihreä kasvu kestävän liiketoiminnan ja yhteistyön tukemiseen sekä mahdollistamiseen Porin alueella. Teemat saattavat kuitenkin myös limittyä yhteen. Jokainen kolmesta teemasta jakaantuu tavoitetiloihin.

1. Kestävyysosaaminen

 • Kaupungin työntekijät muutosagentteina
 • Kestävyysosaaminen näkyviin ja kiertoon

Kestävyysosaamisen teema keskittyy kaupunkiorganisaation kestävyysosaamiseen ja resurssiviisauteen sekä niiden kasvattamiseen. Tahtotilana on, että Pori toimii ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävällä tavalla ja että toiminnan perustana on organisaation kokonaisvaltainen resurssiviisaus.

Kuvake, jossa ihmisiä

2. Kestävä arki

 • asukkaat ja kaupungin työntekijät muutosagentteina
 • kuntalaisten osallistaminen

Kestävän arjen teema huomioi resurssiviisaan kiertotalousyhteiskunnan kehittämisen Porin asukkaiden näkökulmasta. Tahtotilana on, että jokaisen porilaisen on mahdollisimman helppoa toteuttaa resurssiviisautta omassa arjessaan ja se saavuttaa kaikki ikäluokat aina lapsista ikäihmisiin.

  Kuvake, jossa kaksi kierrätysastiaa

  3. Kestävä vihreä kasvu

  • yhteistyö muutosvoimana
  • elinvoimaa kestävyydestä

  Kestävän vihreän kasvun teema huomioi kaupungin yhteistyökumppanien merkityksen kiertotalousyhteiskunnan luomisessa. Tahtotilana on, että kaupunki työskentelee yhteistyössä yritysten, oppilaitosten sekä kansalaisyhteiskunnan kanssa resurssiviisauden saavuttamiseksi.

  Kuvake maapallosta, josta kasvaa taimi kuvaten vihreää kasvua
  Tiekartan rakennetta esittelevä kaavio. Tiekartassa on kolme teemaa, joissa on yhteensä 11 tavoitetilaa. Tavoitetiloissa on yhteensä 89 toimenpidettä.