1.C. Rakentaminen

Tavoitetila 2030

Rakentamisen tavoitetila koskettaa sekä olemassa olevia että uusia tiloja ja infrastruktuuria. Resurssiviisas rakentaminen painottaa korjausrakentamista sekä rakennusten energiatehokkuutta. Resurssiviisas kiertotalous huomioidaan niin rakennusten kuin infrastruktuurin kohteissa, kuten uudiskohteiden ja purkamisen suunnittelussa ja kilpailutuksessa. Resurssiviisauteen sisältyy tilojen siirtokelpoisuus, monikäyttöisyys ja muuntojoustavuus, kulttuuriperinnön säilyttäminen sekä pyrkimys 150 vuoden käyttöikään. Kalusteiden elinkaari on mahdollisimman pitkä. Resurssiviisaan rakennetun ympäristön toimenpiteiden vaikuttavuutta mitataan.

Rakentamisen kuvake, nosturi ja rakenteilla oleva talo

Rakentaminen ja infrarakentaminen tuottavat huomattavan määrän päästöjä, joita on mahdollista laskea esimerkiksi kierrättämällä rakennusmateriaaleja sekä suosimalla korjausrakentamista. Rakentamisen ja rakennusten hiilijalanjälkeä tarkastelu tulisi ulottaa koko rakennuksen elinkaareen, jolloin myös niiden muunneltavuus, käyttö ja purku otetaan huomioon.