Kuva kaupungintalosta

1.C.18 Parannetaan vajaakäyttöisten tilojen käyttöastetta

Kuva kaupungintalosta

Toimenpiteen päämäärä

Tavoitteena on parantaa vajaakäyttöisten ja käyttämättömien tilojen käyttöastetta sekä pidentää tilojen elinkaarta. Tunnistetaan kulttuurin ja tilan yhteys käyttöasteen lisäämisessä. Kulttuurihistorialliset rakennukset pyritään säilyttämään.​

  • Kehitetään tasa-arvoinen ja joustava vuokrahinnoittelumalli, jolla pystytään edistämään muuten tyhjänä olevien tilojen käyttöönottoa. Toimenpiteessä huomioidaan tilojen elinkaaren pidentämisen yhteys ylläpitoon. 

    Kaupungin vajaakäyttöisiä tiloja tarjotaan sähköisessä varauskalenterissa ja palvelua markkinoidaan. Esimerkiksi koulujen liikuntasaleja ja nuorisotalon kerhohuoneita on jo nyt mahdollista varata Timmi-ajanvarauspalvelun kautta. Käyttömahdollisuuksista tiedottamista tehostetaan kevyen viestintäsuunnitelman avulla.

    Vajaakäyttöisten tai käyttämättömien tilojen käyttöastetta on lisätty kulttuuriprojekteissa esimerkiksi Lähiöohjelmaan 2020–2022 kuuluvassa Kulttuuriviritin-projektissa, jossa Sampolan ja Väinölän kerrostaloalueiden keskinäisten yhteyksien ja ulospäin avaamisen kannalta keskeisenä kohteena on ollut Koiviston ulkoilupuistossa sijaitsevan vuonna 1939 valmistuneen entisen lyhytaaltoaseman rakennuksen ja sen ympäristön kehittäminen. Toisena esimerkkinä 2023 käynnistynyt Liveability -hanke, jossa luodaan kuntalaisille keinoja hyödyntää tyhjiä tiloja ja toteuttaa kulttuuri- ja taideprojekteja.

  • Tilojen käyttöasteen nostaminen on esimerkki resurssiviisaasta kiertotaloudesta. Rakentamisessa ja rakennuksissa käytetään valtavasti erilaisia luonnonvaroja. Yleensä resurssiviisainta on hyödyntää olemassa olevia tiloja uusien rakentamisen sijasta. Toisinaan tilojen ensisijainen käyttötarkoitus päättyy ennen rakennuksen käyttöiän loppua. Tällaisissa tilanteissa tilan tulisi saada uusi tarkoitus, jota voidaan etsiä ominaisuuksien lisäksi esimerkiksi sijaintiin tai historiaan sidotusta kulttuuriympäristöstä, vaikka taiteen keinoin.

Toimenpide toteuttaa tavoitetilaa: 1.C. Rakentaminen