Porin resurssiviisas kiertotalouden tiekartta

Sivustolle on koottu kaupunginhallituksen 9.10.23 hyväksymä resurssiviisas kiertotalouden tiekarttatyö. Tiekartalla tarkoitetaan suunnitelmaa, jolla vastataan paikallistasolla kestävyyskriisin haasteisiin juuri Porissa. Se sisältää 11 tavoitetilaa ja 89 toimenpidettä.

Tiekartta

Toimenpiteillä kohti resurssiviisasta Poria

Tiekartan toimenpiteet edistävät YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Vasemmanpuoleinen kaavio näyttää osoittimen avulla, kuinka monessa toimenpiteessä edistetään mitäkin tavoitetta. Kaaviossa yksi toimenpide voi edesauttaa 1-3 tavoitetta. Oikeanpuoleinen kaavio näyttää toimenpiteiden etenemisen tilanteen. Tiekartan aikajana on 2023–2030 ja toimenpiteet voivat sijoittua aikajanalla mihin kohtaan vain esim. 2025–2028. Tiekartta kokoaa yhteen ja tekee näkyväksi täysin uutta, kehitteillä olevaa sekä jo olemassa olevaa kestävyystyötä. Etenemisen tarkempi määrittely löytyy "Toimenpiteet"-sivulta (ylävalikko).

Ohita upote

Kestävää kiertotaloutta tehdään yhdessä

Vasemmanpuoleinen kaavio kertoo toimenpiteiden vastuutahoista sekä niiden etenemisen tilasta. Toimenpiteet saa näkyviin osoittimella ja niillä on usein enemmän kuin yksi vastuutaho, joten sama toimenpide voi näkyä useammalla rivillä. Vastuutahoihin voidaan tehdä muutoksia toteuttamisen aikana, mutta tällä sivustolla näkyy koko ajan reaaliaikainen tilanne. Tiekartta kokoaa yhteen ja tekee näkyväksi täysin uutta, kehitteillä olevaa sekä jo olemassa olevaa kestävyystyötä. Tiekartan aikajana on 2023–2030 ja toimenpiteet voivat sijoittua aikajanalla mihin kohtaan vain esim. 2025–2028. Osaan toimenpiteistä liittyy jo olemassa olevaa työtä, mutta toimenpiteen mukaisille kehitystoimille on saatettu asettaa oma aikajana. Etenemistä kannattaa peilata oikeanpuoleiseen ympyrädiagrammiin toimenpiteiden toteutukseen tilanteesta – tiekartta julkaistaan lokakuussa 2023, lähtötilanteessa kaikki toimenpiteet ovat luonnollisesti ”ajallaan”. Etenemisen tarkempi määrittely löytyy "Toimenpiteet"-sivulta (ylävalikko).

Astu kartalle

Tutustu Resurssiviisaaseen Poriin.

Selaa toimenpiteitä toimenpidehaussa

Resurssiviisaassa kiertotalouden tiekartassa on 89 toimenpidettä, jotka edistävät eri resurssiviisauden ja kestävän kehityksen osa-alueita. Voit tutustua yksittäisiin toimenpiteisiin toimenpidehaun kautta. Voit etsiä toimenpiteitä hakusanoilla.

Toimenpidehaku

Toimenpiteiden etenemisen määrittely

Mitä tarkoittaa "ei aloitettu" tai "suunnitteluvaihe"? Tutustu toimenpiteiden etenemisen tarkempaan määrittelyyn täällä.

Toimenpiteet

Tutustu resurssiviisaaseen kiertotalouden tiekarttaan

Tiekartta ohjaa jatkossa Porin toimintaa ja sitouttaa kaupunkia edistämään esimerkiksi kiertotaloutta ja vähähiilisyyttä tavoitteiden ja konkreettisten toimenpiteiden kautta.

Resurssiviisas kiertotalouden tiekartta

Siis häh?

Sivuille on koottu sanasto, josta selviää mitä on kiertotalous, resurssiviisaus tai vaikka hiilikädenjälki.

Resurssiviisas kiertotalouden tiekartta 2023-2030

3
TEEMAA
11
TAVOITETILAA
89
TOIMENPIDETTÄ