3.K. Yhteistyö

Tavoitetila 2030

Porin kaupunki on aktiivinen vihreän kasvun edistäjä niin seudullisesti kuin valtakunnallisesti. Yhteistyötä tehdään kuntien, yritysten, oppilaitosten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Kaupunki toimii yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa materiaalien kierrätys- ja kiertotalousasteen lisäämiseksi. Porin kaupunki kannustaa kaikkia yhteistyökumppaneitaan kestävän kehityksen hengessä kiertotalous-, ilmasto- ja ympäristötekoihin sekä näistä viestimiseen ja kasvattaa täten hiilikädenjälkeään. Kaupunki on ottanut itselleen aktiivisen roolin yritysten kanssa tehtävän kiertotalousyhteistyön ja TKI-toiminnan vauhdittajana varmistaen, että kiertotalouden ja vihreän siirtymän yrityksiin on tarjolla osaavaa työvoimaa.

Oman toimintansa parantamisen lisäksi, kaupunki toimii yhteistyön mahdollistajana ja ilmapiirin luojana. Tavoitteena on, että kaupunki, yritykset, oppilaitokset ja kansalaisyhteiskunta toimivat yhteistyössä ympäristön asettamissa rajoissa kestävämmän yhteiskunnan mahdollistamiseksi.