Ilmakuva Peittoon kiertotalouspuistosta

3.K.85 Kiertotalous ja osaaminen Satakunnan teknologiametalliklusterissa

Ilmakuva Peittoon kiertotalouspuistosta

Toimenpiteen päämäärä

KARHU-hankkeessa luodaan skenaariot yliopistolliselle koulutukselle, joka tukisi satakuntalaisen teknologiametalliklusterin osaamis- ja työvoimatarpeita nykyistä paremmin sekä tuetaan klusterin vuorovaikutteista arvonluontia ja vauhdittaa kiertotalouden TKI-toimintaa ja uusien tutkimushankkeiden syntymistä.

  • KARHU: Kiertotalouden arvonmuodostus ja huomisen osaamiset Satakunnan teknologiametalliklusterissa -hanke 1.3.2023-28.2.2025. Porin yliopistokeskuksessa tehdään osallistuvia kehitysinterventioita, joissa yritykset osallistuvat yhdessä kaupungin ja ympäristöviranomaisten kanssa kiertotalouden innovaatioiden kehittämiseen. Tutkijoiden ohjaamana verkottuneita toimintamalleja voidaan luoda turvallisessa ympäristössä, jossa päästään kiinni kaupallisiin ja ympäristöä koskeviin pullonkauloihin. Syksyllä 2023 ensimmäiseen interventioon osallistuvat Peittoon kiertotalouspuiston toimijat. Interventioissa käsitellään myös koulutuksen toimintamalleja.

    Tampereen yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekunnan hankkeen toteutus yhteistyössä Prizztech Oy:n kanssa.

  • Satakunnan teknologiametalliklusteri on merkittävässä roolissa kehitettäessä Suomeen vihreää vientiteollisuutta. Yritysten haasteena kasvussa on koulutuksen ja osaajien vaje sekä tiiviimmän TKI-yhteistyön tarve innovaatioekosysteemien rakentamiseksi kiertotalouteen.

Toimenpide toteuttaa tavoitetilaa: 3.K. Yhteistyö