2.F. Arjen kiertotalous

Tavoitetila 2030

Asukkaiden on helppo toteuttaa kiertotaloutta. Kaupunki on parantanut yhteiskäytön palveluitaan ja mahdollistaa yhteistyössä yksityisten palveluntarjoajien kanssa erilaisten tavaroiden ja välineiden jakamisen, uudelleenkäytön ja korjaamisen. Kuluttamista, ruokahävikkiä ja jätteiden syntyä on vähennetty. Jätteiden kierrättämisen ja lajittelun mahdollisuuksia sekä kompostointiosaamista on parannettu. Kaupunki toimii aktiivisesti roskaantumisen vähentämisen puolesta.

Korjaamista kuvaava kuvake, jossa jakoavain ja neula

Jokainen pystyy huomioimaan kiertotalouden omassa arjessaan. Tahtotilana on tehdä arjen kiertotalouden toteuttamisesta mahdollisimman helppoa, jolloin kynnys esimerkiksi kierrättää, korjata ja lainata on mahdollisimman matala.