Parkkeerattu polkupyörä puistossa. Polkupyörän tangosta riippuu kangaskassi.

2.F.48 Linjastohävikin jakaminen hyväntekeväisyyteen

Parkkeerattu polkupyörä puistossa. Polkupyörän tangosta riippuu kangaskassi.

Toimenpiteen päämäärä

Tavoitteena linjastohävikin pienentäminen sekä ruoka-apuyhteistyön jatkaminen jäljelle jäävän ruuan osalta. Tavoitteena myös kehittää yhteistyötoimintaa.

  • Porin kouluissa linjastohävikin määrä on noin 15–20 prosenttia päivittäin ja sitä tulisi pienentää merkittävästi. Vuositasolla linjastohävikki aiheuttaa lähes 200 000 euron kulut. Tästä lähes 70 prosenttia menee onneksi hyötykäyttöön, kun ruokaa lahjoitetaan jaettavaksi esimerkiksi asukastuvilla ja työttömien pisteessä. Ruuan jakaminen hyväntekeväisyyteen on tuonut yhden toimivan ratkaisun ruokahävikin vähentämiseen Porissa. Hyväntekeväisyyteen menevän ruuan käyttö ohjeistetaan selkeästi, eli jaettava ruoka on tarkoitettu heti syötäväksi. Toimintaa varten tehtiin selvitys terveysvalvonnan näkökulmasta sekä logistiikkaratkaisujen miettimiseksi. Tällä hetkellä kuljetukset ovat osa toimintaa, eli samat kuskit, jotka tuovat ruoan kohteisin, vievät ruoat myös ruoka-apuun.  Jatkossakin toiminnassa huomioidaan turvallisuus, kuten jakelun tapahtuminen koordinoidusti niin, ettei koulun tiloihin tule ulkopuolisia kouluaikana.

  • Linjastohävikillä (tai tarjoiluhävikillä) tarkoitetaan ruokalinjastosta tarjolla ollutta ruokaa, joka menee hävikkiin. Tarjolla olosta johtuvien lämpötilojen takia ruuan säilyvyysaika on lyhentynyt. Ruokahävikki on alun perin syömäkelpoista roskiin päätynyttä ruokaa – ja samalla roskiin heitettyä rahaa. Ruokahävikin vähentäminen tehostaa elintarvikeketjua ja auttaa osaltaan ehkäisemään ympäristöongelmia. Jos ruoka päätyy hävikkiin, koko tuotantoketjussa aiheutuneet päästöt ovat syntyneet turhaan. Jätelaki velvoittaa jätteen määrän vähentämiseen ja siihen että neuvonnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota elintarvikejätteen määrän vähentämiseen. Toimenpide toteuttaa Valtakunnallista jätesuunnitelmaa vuoteen 2027.

Toimenpide toteuttaa tavoitetilaa: 2.F. Arjen kiertotalous