Parkkeerattu polkupyörä puistossa. Polkupyörän tangosta riippuu kangaskassi.

2.F.49 Ruokailijamäärän vaihteluun liittyvän hävikin vähentäminen

Parkkeerattu polkupyörä puistossa. Polkupyörän tangosta riippuu kangaskassi.

Toimenpiteen päämäärä

Tavoitteena vähentää erityisesti lukion ruokailussa syntyvää ruokahävikkiä.

  • Aiemmin ruokailijoiden määrän ennustamattomasta vaihtelusta aiheutuvaan ruokahävikkiin on pyritty vaikuttamaan Lukiolaisten kohdalla Tuuks syämää? -kyselyn avulla, kohderyhmänä lukiolaiset ja koulujen henkilöstö. Sen tarkoituksena on välittää tietoa lukiolaisten ja keittiöhenkilöstön välillä ensisijaisesti siitä, kuinka moni oppilaista aikoo osallistua kouluruokailuun minäkin päivänä. Lukiolaisten syöjien määrä vaihtelee suuresti, mikä aiheuttaa ruokahävikkiä.

    Toimenpiteessä pyritään löytämään uusia tapoja vähentää vastaavista syistä syntyvää ruokahävikkiä.

  • Ruokahävikki on alun perin syömäkelpoista roskiin päätynyttä ruokaa – ja samalla roskiin heitettyä rahaa. Ruokahävikin vähentäminen tehostaa elintarvikeketjua ja auttaa osaltaan ehkäisemään ympäristöongelmia. Jos ruoka päätyy hävikkiin, koko tuotantoketjussa aiheutuneet päästöt ovat syntyneet turhaan. Jätelaki velvoittaa jätteen määrän vähentämiseen ja siihen että neuvonnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota elintarvikejätteen määrän vähentämiseen. Toimenpide toteuttaa Valtakunnallista jätesuunnitelmaa vuoteen 2027.

Toimenpide toteuttaa tavoitetilaa: 2.F. Arjen kiertotalous