3.J. Uusiutuva energia

Tavoitetila 2030

Porissa uusiutuvilla ja päästöttömillä energiamuodoilla tuotetun sähkön määrä on kasvanut ja energiantuotannon päästöt ovat laskeneet. Paikallinen energiantuotanto on monipuolista ja hajautettua tukien huoltovarmuutta. Energiantuotantomuotojen koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset otetaan huomioon. Energiatehokkuus, uusiutuvan energian käyttäminen ja mahdollisuus hukkaenergian hyödyntämiseen huomioidaan kaikessa toiminnassa. Uusien päästöttömien energiamuotojen, kuten vedyn käyttöönottoa sekä energian varastoimisen mahdollisuuksia on kehitetty. Energiatehokkuustoimilla on saavutettu kustannussäästöjä.

 

Kuvake, jossa kaksi tuulivoimalaa

Uusiutuvalla energialla tarkoitetaan energiaa, jota saadaan hyödyntämällä uusiutuvia luonnonvaroja. Uusiutuvan energian muotoja ovat esimerkiksi tuuli-, aurinko- ja vesivoima. Korvaamalla fossiilisia polttoaineita uusiutuvilla ja päästöttömillä energiamuodoilla, on mahdollista saada aikaa päästövähennyksiä. Pori on sitoutunut hiilineutraaliuteen 2030.