Ilmakuva Peittoon kiertotalouspuistosta

3.J.79 Hukkalämmön hyötykäytön edistäminen

Ilmakuva Peittoon kiertotalouspuistosta

Toimenpiteen päämäärä

Energiatehokkuuden parantaminen ja primäärienergian käytön vähentäminen.

  • Talteen otettua hukkalämpöä on mahdollista myydä kauko- ja aluelämpöverkkoon tai käyttää teollisuuden omissa prosesseissa ja kiinteistöjen lämmityksessä. Toteutetaan Prizztech Oy:n Hukkalämmöstä hyötyenergiaa -hankkeessa laatiman hukkalämmön hyödyntämisen tiekartan toimenpiteitä.

  • Hukkalämmön uusiokäytöllä voidaan korvata esimerkiksi polttoöljyn ja turpeen käyttöä lämmöntuotannossa ja näin vähentää lämmityksestä syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä.

Toimenpide toteuttaa tavoitetilaa: 3.J. Uusiutuva energia