Ilmakuva Peittoon kiertotalouspuistosta

3.J.78 Kunnille, pk-yrityksille ja kuluttajille maksutonta energianeuvontaa

Ilmakuva Peittoon kiertotalouspuistosta

Toimenpiteen päämäärä

Edistää energiatehokkuutta ja uusiutuva energiaa kaikilla yhteiskunnan tasoilla.

  • Energiaviraston rahoittamaa maksutonta energianeuvontaa tarjotaan Satakunnan kunnille, pk-yrityksille ja kuluttajille Porin kaupungilta 2025 vuoteen asti. Tämän jälkeen toimintaa jatkaa Sweco Finland Oy (Tampere) vuoden 2027 loppuun, jos optiovuodet käytetään (2026–2027).

  • Resurssiviisauden ja kestävien energiavalintojen toteuttamisesta tulee pyrkiä tekemään mahdollisimman helppoa.

Toimenpide toteuttaa tavoitetilaa: 3.J. Uusiutuva energia