Ilmakuva Peittoon kiertotalouspuistosta

3.J.77 Selvitetään mahdollisuuksia päästöttömälle pienenergiatuotannolle

Ilmakuva Peittoon kiertotalouspuistosta

Toimenpiteen päämäärä

Lisätä tuotetun uusiutuvan ja päästöttömän energian määrää. Paikallinen energiantuotanto on monipuolista ja hajautettua tukien huoltovarmuutta.

  • Selvitetään mahdollisia alueita ja tarvetta uusiutuvalle ja päästöttömälle pienenergialle Porissa sekä mahdollisia pilotoinnista kiinnostuneita tahoja. Pienenergiaa voi tuottaa esimerkiksi pientuulivoimalla, aurinkovoimalla, pienydinvoimalla, biokaasulla tai muilla uusilla energiamuodoilla. Energiantuotantomuotojen koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset otetaan huomioon. Energiantuotantoa voidaan edistää kaavoituksen keinoin.

  • Monipuolinen päästöttömän energian lisääminen ja energiatuotannon hajauttaminen lisää sekä energiaomavaraisuutta että huoltovarmuutta, että vähentää energiantuotannon päästöjä.

Toimenpide toteuttaa tavoitetilaa: 3.J. Uusiutuva energia