2.H. Liikkuminen

Tavoitetila 2030

Porissa viisas liikkuminen on helppoa ja sen suosiota on kasvatettu mahdollistamalla ja kannustamalla. Kävellen, pyöräillen ja joukkoliikenteellä sekä muilla aktiivisilla ja viisailla liikkumismuodoilla tehtyjen matkojen määrät ovat kasvaneet. Pori ja Satakunta ovat ympäristöystävällisesti saavutettavissa muualta Suomesta ja ulkomailta. Liikkumisen nykytilaa on selvitetty ja tulokset toimivat kehittämistyön pohjana.  Erilaiset liikkumismuodot muodostavat yhdessä toimivan liikkumisjärjestelmän, jossa yhdistyvät joukkoliikenne sekä jakamistalouden ja aktiivisen liikkumisen muodot.

Kuvake linja-autosta

Liikkuminen liittyy resurssiviisauteen etenkin päästöjensä kautta. Monet nykyiset liikkumismuodot toimivat fossiilisilla polttoaineilla ja liikenteen päästöt muodostavat huomattavan osan kaikista ilmastopäästöistä. Resurssiviisaassa yhteiskunnassa siirrytään käyttämään päästöttömiä ja vähäpäästöisiä liikkumisen muotoja. Pyöräily ja kävely ovat kilpailukykyisiä vaihtoehtoja etenkin taajama-alueilla ja eri joukkoliikenteen muodoissa on siirrytty nykyistä ympäristöystävällisempiin käyttövoimiin.