Parkkeerattu polkupyörä puistossa. Polkupyörän tangosta riippuu kangaskassi.

2.H.62 Sujuvoitetaan kävelyä ja pyöräilyä yhtenäisillä reiteillä

Parkkeerattu polkupyörä puistossa. Polkupyörän tangosta riippuu kangaskassi.

Toimenpiteen päämäärä

Tavoitteena on luoda yhtenäisiä kävelyn ja pyöräilyn reittejä, joissa liikkuminen on helppoa ja turvallista, ja jotka kasvattavat kävelyn ja pyöräilyn suosiota etenkin Porin keskustaajamassa ja sen läheisyydessä.

  • Pyöräilyn ja kävelyn kehittämistä jatketaan ja ne huomioidaan alustavasti vuonna 2025 laadittavassa Kestävän liikkumisen ohjelmassa sekä vuonna 2025 päivitettävässä Porin kaupunkiseudun kävelyn ja pyöräilyn tavoiteverkossa. Pyöräilyä ja kävelyä sujuvoitetaan taajamien välillä sekä Porin keskustaajamassa. Esimerkkinä Yrjönkadun kehittäminen Matkakeskuksen ja Puuvillan yhdistävänä kevyen liikenteen runkoväylänä sekä supersuojateiden ja pyöräkatujen hyödyntäminen. Jalankulku- ja polkupyöräväylästöä rakennetaan ja perusparannetaan jatkuvana työnä. Periaatteita toteutetaan Porin keskustan liikenneverkkosuunnitelmassa (infran toteutus sekä selvitetään hulevesirakenteet ja katupuut/kaupunkivihreä).

  • Hyviksi ja turvallisiksi koetut kävely- ja pyöräilymahdollisuudet vähentävät lyhyiden matkojen automatkoja ja näin vaikuttavat positiivisesti esimerkiksi liikenteestä johtuviin päästöihin, ruuhkiin sekä kaupunkitilan viihtyisyyteen. Kävellen ja pyöräillen liikkuminen lisää myös terveyttä ja hyvinvointia yksilötasolla.

Toimenpide toteuttaa tavoitetilaa: 2.H. Liikkuminen