Parkkeerattu polkupyörä puistossa. Polkupyörän tangosta riippuu kangaskassi.

2.G.61 Hulevesien makroroskatutkimus ja Mahanpuruja muovista -kampanja

Parkkeerattu polkupyörä puistossa. Polkupyörän tangosta riippuu kangaskassi.

Toimenpiteen päämääränä on Pidä Saaristo Siistinä ry:n Mahanpuruja muovista -kampanjan toteutuksen kehittäminen paikallisista näkökulmista. Yhteisprojektissa kehitetään toimialat ylittävää, vaikuttavaa ja osallistavaa ympäristökasvatustoimintaa. Hulevesikaivojen makroroskatutkimuksen toteuttaminen Porissa.

Toimenpiteen päämäärä

  • Mahanpuruja muovista on Porin kaupungin vuosittainen toteutus Pidä Saaristo Siistinä ry:n kampanjasta, jonka tarkoituksena on viestiä hulevesikaivojen kautta vesistöihin päätyvistä roskista ja samalla vähentää sitä. PSS ry on aloittanut kampanjoinnin eri kaupunkien kanssa yhteistyössä vuonna 2019, ja Porin kaupunki osallistui toteutukseen ensi kertaa vuonna 2022.

    Kampanjassa hulevesikaivojen kansien ympärille liimataan roskaantumisen haittoja kuvaavia tarroja. Porin kaupungin kampanjan erikoisuutena on ollut koululaisten osallistaminen kampanjan toteutukseen kuvataidehaasteen avulla. Yläkoululaisten töiden pohjalta suunniteltiin tarrojen kuvitus ja töistä pidettiin taidenäyttely vuonna 2022.

    Mahanpuruja muovista -kampanjan Porin toteutusta on tehty yhteistyönä Suunnittelu- ja kehittämisyksikön, Keräämö Oy:n (ent. Porin seudun jäteneuvonta), Lastenkulttuurikeskus Kruunupään, Infrayksikön, viestintäyksikön, Circwaste-hankkeen, opetusyksikön ja kulttuuriyksikön kanssa. Toimintaa on tarkoitus jatkossakin kehittää koululaisia, opiskelijoita ja mahdollisesti muitakin kuntalaisia osallistavaksi.

    PSS ry:n kampanjan yhteydessä on joissakin kunnissa toteutettu myös hulevesikaivojen makroroskatutkimus roskien määrästä ja koostumuksesta, ja tämänkaltainen tutkimus halutaan toteuttaa myös Porissa oppilaitosyhteistyönä. Hulevesikaivojen makroroskatutkimuksen suunnittelu aloitetaan 2024. Selvityksen avulla saadaan myös tietoa siitä, olisiko mahdollista asettaa katujen hulevesikaivoihin suodattimia, jotka keräisivät roskat.

  • Kadulle tai katukaivoon heitetyt roskat päätyvät sade- ja sulamisvesien mukana kaivosta suoraan lähimpään vesistöön. (PSS ry 2022) Suurin osa roskasta on muovia, joka ei maadu koskaan, vaan hajoaa pienemmäksi mikromuoviksi. Monialainen yhteistyö ympäristökasvatuksen kehittämisessä helpottaa tiedolla ja esimerkillä johtamista.

Toimenpide toteuttaa tavoitetilaa: 2.G. Ympäristöosaaminen