Parkkeerattu polkupyörä puistossa. Polkupyörän tangosta riippuu kangaskassi.

2.G.60 Vihreä Kruunu -ympäristöohjelma Lastenkulttuurikeskus Kruunupäälle

Parkkeerattu polkupyörä puistossa. Polkupyörän tangosta riippuu kangaskassi.

Toimenpiteen päämäärä

Lastenkulttuurikeskus Kruunupää kehittää itselleen Vihreä kruunu -ympäristöohjelman, ja noudattaa ja kehittää sitä.

  • Lastenkulttuurikeskus Kruunupää haluaa kehittää toimintaansa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Sopivan työkalun puutteessa Lastenkulttuurikeskus Kruunupää kehittää omiin tarpeisiinsa oman Vihreä kruunu -ohjelman, jota voidaan myös monistaa muille kulttuuri- ja taidekeskuksille. Vihreän Kruunun kolme toiminta-ajatusta ovat: 1. Työpajojen ja palveluiden ekologisuuden lisääminen 2. Materiaalien uusiokäyttö ja kierrätys 3. Aineettomien palveluiden kehittäminen. Näitä Vihreän Kruunun kolmea kärkeä apuna käyttäen Kruunupään toimintaa tarkastellaan ja kehitetään kestävään suuntaan. Vihreän Kruunun toimintaa kehitetään työntekijöiden, palveluiden ja sidosryhmien välillä, kehityksen ja tutkimuksen mennessä eteenpäin.

  • Lastenkulttuurikeskus Kruunupää on porilaisena toimijana verkostoitunut kansallisesti ja kokoaan suurempi vaikuttaja taidekasvatustyössä esimerkiksi Vauvojen värikylpy® -työpajamenetelmän kehittämisen myötä. Kestävä kehitys ja ympäristövastuu kuuluvat kaikille aloille.

Toimenpide toteuttaa tavoitetilaa: 2.G. Ympäristöosaaminen