3.I. Kiertotalouden liiketoiminta

Tavoitetila 2030

Poriin on syntynyt uutta kiertotaloutta, teollisia symbiooseja ja vihreitä teknologioita tukevaa yritystoimintaa, joissa hyödynnetään teollisuuden sivuvirtoja sekä esimerkiksi automaatiota, robotiikkaa ja teknologiametalleja. Peittoon ja Meri-Porin kiertotalousalueiden kehittymistä on vauhditettu aluesuunnittelun ja kaavoituksen avulla sekä kehittämällä vihreitä logistisia yhteyksiä.

Kuvake, jossa tehdas, jonka piipusta ei tule savua vaan ympäristöystävällisyyttä kuvaava lehti

Porissa edistetään kiertotalouden liiketoimintaa ja jakamistaloutta moninaisesti. Kiertotalouteen sisältyy sivuvirtojen hyödyntämisen lisäksi esimerkiksi käytettyjen tavaroiden kauppa ja vaihto, yhteiskäytön palvelut, korjaus ja uudelleen valmistus sekä kiertotalouden alustatalous ja digitaaliset innovaatiot. Pori on kansainvälisesti tunnistettu kestävän kiertotalouden toimija, joka viestii toiminnastaan konkreettisten onnistumisten kautta. Resurssiviisaus ja vähähiilisyys kuuluvat kaikkien yritysten toimintaan Porissa.

Ihmisiä kuvaava kuvake

Kiertotalouden keskeinen ajatus on, että tuotteiden materiaalit pysyvät kierrossa mahdollisimman pitkään ja että pelkäksi jätteeksi päätyvän materiaalin määrä on minimoitu. Siksi yritykset ovat tärkeässä asemassa kiertotalouden edistämisessä. Kiertotalousyritysten keskittyminen samoihin klustereihin tuottaa lisähyötyä itselleen ja verkostolle. Teollinen symbioosi voidaan puolestaan ajatella yksinkertaistaen yritysten suhteeksi, jossa toisen jäte on toisen raaka-ainetta.