Ilmakuva Peittoon kiertotalouspuistosta

3.I.74 Uudelleenkäyttöä edistävän verkkopalvelun hankinta

Ilmakuva Peittoon kiertotalouspuistosta

Toimenpiteen päämäärä

Lisätään tietoutta Porin ja Satakunnan kiertotalousmahdollisuuksista, kuten korjauksen-, huollon-, vuokrauksen ja lainauksen palveluista, tuoden paikalliset ammattilaiset ja palvelun käyttäjät yhteen. Edistetään kestävän kulutuksen kulttuurinmuutosta ja uudelleenkäyttöä. Esimerkiksi Fiksukulutus.fi-palvelulla.

  • Porin seudulle on aiemmin hankittu korjaa.se -palvelu (Ekokumppanit Oy) osana Circwaste-hanketta. Palvelun seuraava versio fiksukulutus.fi-sivusto kokoaa maakunnassa toimivat korjaus-, lainaus- ja vuokrauspalvelut samalle sivustolle. Satakunnan palveluita ei vielä ole sivustolta löydettävissä. Hankintaan ko. tai vastaava palvelu Satakuntaan. Toimenpiteeseen sisältyy hankitusta palvelusta viestiminen. Verkkosivun tiedot pidetään ajantasaisina ja niiden hyödyntäminen ja siellä ilmoittaminen on sekä palvelun etsijöille että ammattilaisille maksutonta.

  • Kun kansalaisille on tarjolla kootusti tietoa lähiseudun kiertotalousmahdollisuuksista, myös kestävät valinnat helpottuvat. Toimenpide toteuttaa Valtakunnallista jätesuunnitelmaa vuoteen 2027.

Toimenpide toteuttaa tavoitetilaa: 3.I. Kiertotalouden liiketoiminta