Ilmakuva Peittoon kiertotalouspuistosta

3.I.73 Jätehuollon kuljetusten päästöjen minimointi  

Ilmakuva Peittoon kiertotalouspuistosta

Toimenpiteen päämäärä

Vähentää erityisesti jätehuollon kuljetuksiin liittyviä päästöjä.

  • Jätehuollon päästölähteitä ovat esimerkiksi jätteiden kuljetuksen ja käsittelyn päästöt. Jätteiden kuljetuksen päästöihin voidaan vaikuttaa esimerkiksi vaikuttamalla moottorin käyttövoimaan sekä ajoreittisuunnittelulla. Keräämö Oy edistää jätteiden kuljetusten päästöjen minimoimista esimerkiksi kilpailutusten kautta, antamalla lisäpisteitä tarjouspyynnöissä ympäristöystävällisistä käyttövoimaratkaisuista.

  • Kuljetusten päästöjen minimointi on sekä resurssiviisasta että vaikuttaa ilmastopäästöihin alentavasti.

Toimenpide toteuttaa tavoitetilaa: 3.I. Kiertotalouden liiketoiminta