2.G. Ympäristöosaaminen

Tavoitetila 2030

Ympäristöosaaminen välittyy. Sitä on lisätty panostamalla ympäristökasvatukseen sekä viestimällä arjen kestävyysteoista. Varhaiskasvatuksen, koulujen, seurojen, yhdistysten ja kulttuuritoimijoiden merkitys osana ympäristökasvatusta on tunnistettu ja se tavoittaa kaikki ikäluokat lapsista ikäihmisiin. Asukkaiden tekemät kestävyysteot liittyvät esimerkiksi energiansäästöön, korjausrakentamiseen, kierrättämiseen sekä harkitsevaan kuluttamiseen.

Kuvake, jossa aikuinen opastaa lasta

Kiertotalous ja resurssiviisaus vaativat opettelua kaikilta. Kestävä kehitys on huomioitu kansallisessa opetussuunnitelmassa, jonka lisäksi tavoitteena on, että Porissa myös aikuisväestön on mahdollista kasvattaa omaa ympäristö- ja kestävyysosaamistaan erilaisten kurssien ja tapahtumien kautta.

Toimenpiteet