Parkkeerattu polkupyörä puistossa. Polkupyörän tangosta riippuu kangaskassi.

2.G.55 Selvitetään mahdollisuuksia lisätä ympäristökasvatuksen resursseja 

Parkkeerattu polkupyörä puistossa. Polkupyörän tangosta riippuu kangaskassi.

Toimenpiteen päämäärä

 Tehostetaan ympäristökasvatusta porilaisissa kouluissa ja varhaiskasvatuksessa. Selvitetään mahdollisuuksia ympäristökasvatuksen resurssointiin.

  • Selvitetään erilaisia mahdollisia rahoituskanavia ja varmistetaan, että kouluilla on resursseja toteuttaa erilaisia ympäristökasvatuksen toimenpiteitä, kuten ilmasto- ja ympäristölukutaidon tukemiseen tähtääviä toimenpiteitä. Haetaan mallia esimerkiksi Turun ja Tampereen luontokouluista. Toimenpiteenä voi olla hankerahoituskanavien selvittäminen ympäristökasvattajan palkkaamiseksi.

  • Ympäristökasvatus on olennainen osa kestävämmän yhteiskunnan luomisessa. Kansallisen Nuorisobarometrin 2021 tutkimuksen ja politiikkasuosituksen, eli nuorten kokemusten perusteella voidaan päätellä, että ympäristötietoutta tarvitaan lisää yhdenvertaisesti kaikilla koulutusasteilla. Ympäristökansalaisuutta harjoitellaan toimimalla ympäristön puolesta opetus- ja kasvatustilanteissa, se vahvistaa lasten ja nuorten osallisuuden kokemusta (Aarnio-Linnanvuori 2018: Ympäristö ylittää oppiainerajat).

Toimenpide toteuttaa tavoitetilaa: 2.G. Ympäristöosaaminen