Parkkeerattu polkupyörä puistossa. Polkupyörän tangosta riippuu kangaskassi.

2.G.56 Kestävän kehityksen toimintamalli ja oppimiskokonaisuudet Intopolkuun

Parkkeerattu polkupyörä puistossa. Polkupyörän tangosta riippuu kangaskassi.

Toimenpiteen päämäärä

mKouluissa suunnitellaan rakenteita ja toimintatapoja, joilla kestävää kehitystä edistetään oppilaita osallistamalla tai oppilaslähtöisesti. Korostetaan paikallisia näkökulmia ympäristökasvatuksessa ja jalkautetaan niitä Intopolun avulla.

  • Kouluissa hyödynnetään esimerkiksi valmiita Intopolkuun koottuja materiaaleja ja sinne muodostuvaa kestävän kehityksen toimintamallia. Osana toimintamallia kasvatus- ja opetushenkilöstö sekä oppilaat ideoivat pienimuotoisia ympäristökasvatuksen toimenpiteitä, tekevät yhteistyötä muiden koulujen kanssa sekä voivat jatkossa osallistua esimerkiksi hävikkiviikon sekä muiden teemaviikkojen ideointiin ja toteutukseen. Kiertotalouden osalta esimerkiksi Keräämö oy päivittää materiaalia, joka on löydettävissä Intopolun kautta.

    Intopolku kokoaa erilaisia valmiita materiaaleja ja oppituntikokonaisuuksia sekä monialaisen oppimiskokonaisuuden (MOK). Toimenpide tukee olemassa olevaa Intopolkutyötä ja edistää sen ajantasaisuudesta huolehtimista. Opettajia tiedotetaan esimerkiksi Intopolku-kirjeen avulla. Intopolkuyhteistyö tukee kestävän kehityksen mallin toteuttamista kouluissa.

    Kokonaisuuden avulla kannustetaan ja autetaan opettajia, rehtoreita ja kouluja ajantasaisten ja valtakunnallisten kestävyysohjelmien viestinnässä ja toteutuksessa, kuten Kestävä koulu -ohjelma tai Kestävä tulevaisuus -kokonaisuus. Intopolun Ympäristöpolkua on kehitetty Circwaste-hankkeessa. Kaikki materiaalit ovat vapaasti saavutettavissa.

  • Ympäristökasvatus on olennainen osa kestävämmän yhteiskunnan luomisessa. Kansallisen Nuorisobarometrin 2021 tutkimuksen ja politiikkasuosituksen, eli nuorten kokemusten perusteella voidaan päätellä, että ympäristötietoutta tarvitaan lisää yhdenvertaisesti kaikilla koulutusasteilla. Ympäristökansalaisuutta harjoitellaan toimimalla ympäristön puolesta opetus- ja kasvatustilanteissa, se vahvistaa lasten ja nuorten osallisuuden kokemusta (Aarnio-Linnanvuori 2018: Ympäristö ylittää oppiainerajat).

Toimenpide toteuttaa tavoitetilaa: 2.G. Ympäristöosaaminen