1.A. Muutosjohtaminen

Tavoitetila 2030

Porin kaupunki tunnistetaan kestävyyden arvojohtajana. Pori 2030 -strategian ja resurssiviisaan kiertotalouden tiekartan kestävyystavoitteet huomioidaan taloussuunnittelussa ja omistajaohjauksessa sekä strategisissa ohjelmissa. Tiekartalla on vastuutahot ja sen edistymistä seurataan ja raportoidaan vuosittain. Resurssiviisaustyötä koordinoidaan ja sen tuloksista viestitään. Oikeudenmukainen systeeminen muutos vaatii ajantasaista kestävyysosaamista ja elinikäistä oppimista sekä hyvien käytäntöjen jalkauttamista. Asukkaiden osallisuudesta huolehtiminen kuuluu kaikille työntekijöille. 

Muutosjohtamisen kuvake

Muutos tarvitsee oikeanlaista johtamista kohti haluttua päämäärää. Resurssiviisauden ja kiertotalouden konsepteihin sitoutuminen edellyttää aktiivista ajattelun muutosta ja osaamisen kasvattamista koko organisaatiossa. Samalla kaupunki näyttää myös esimerkkiä kestävämmän elämäntavan edistämisessä.