Kuva kaupungintalosta

1.A.1 Toimiala- ja yksikkökohtaiset kestävyyden koulutustarpeet sekä muutosagenttitoiminta

Kuva kaupungintalosta

Toimenpiteen päämäärä

Systeeminen muutos vaatii ajantasaista kestävyysosaamista ja elinikäistä oppimista sekä hyvien käytäntöjen jalkauttamista. Muutosagenttitoiminnan konseptointi ja käynnistäminen kestävyysosaamisen vahvistamiseksi toimialoittain ja yksiköittäin.

  • Selvitys kestävyysaiheiden koulutustarpeesta, muutosagenttitoiminnan konseptointi ja käynnistäminen. Koulutustarpeet huomioidaan toimialojen vuosittain laatimissa koulutussuunnitelmissa. Muutosagenttitoiminnan tavoitteena on jalkauttaa kestävää kehitystä teoriasta käytäntöihin.

  • Kaupungin henkilöstön rooli kestävän kasvun kaupungin rakentamisessa on ratkaiseva.

Toimenpide toteuttaa tavoitetilaa: 1.A. Muutosjohtaminen