Toimenpiteet

Toimenpiteiden avulla tiekartta toteutuu. Kaikki toimenpiteet edistävät vähintään yhtä tavoitetilaa. Niiden toteutumista seurataan ja niistä raportoidaan vuosittain. Toimenpiteet sijoittuvat aikavälille 2023-2030. Tiekartan toimenpiteiden yhteydessä Kestävän kehityksen indikaattorilla viitataan YK:n Kestävän kehityksen 17 tavoitteen eteenpäin viemiseen.

Toimenpiteet löydät tavoitetilakohtaisilta sivuilta.

 • Vuonna 2023 lokakuussa julkaistun Porin ensimmäisen resurssiviisaan kiertotalouden tiekartan tavoitteena on ollut luoda uusia toimenpiteitä sekä kehittää ja tehdä näkyväksi jo olemassa olevaa kestävyystyötä. Toimenpiteet ovat jaettu seuraaviin tiekartassa määriteltyihin luokkiin: ”Uusi”, ”Kehitteillä”, ”Meneillään tai Toimintatapa”. Tiekartan aikajana on 2023-2030 ja toimenpiteet voivat sijoittua aikajanalla mihin kohtaan vain, esim. 2025-2028. Alla olevia määritelmiä käytetään toimenpiteiden etenemisen arvioinnissa esimerkiksi etusivulla sekä toimenpidekohtaisilla sivuilla.

  Ei tietoa = Toimenpiteen osalta tiedot päivittyvät myöhemmin.

  Ei aloitettu = Toimenpiteen valmistelu ei ole alkanut, se on ”uusi”. Toimenpide voi sijoittua aikajanalla vasta myöhempään ajankohtaan eli se voi silti olla täysin ajallaan.

  Suunnitteluvaihe = Toimenpiteen taustalla on tehty suunnittelua. Toimenpide voi kuulua ”uusiin” toimenpiteisiin jos sen aikajana on jo alkanut. Toimenpide voi kuulua ”kehitteillä” oleviin toimenpiteisiin jos sen osalta on jo tehty suunnittelua, vaikka sen uusien kehityskohtien toteuttamisen aikajana ei olisi vielä alkanut.

  Toteutusvaihe = Toimenpiteen toteuttaminen on alkanut. Toimenpide voi kuulua ”uusiin” tai ”kehitteillä” oleviin toimenpiteisiin jos sen aikajana on jo alkanut. Toimenpide voi kuulua myös ”meneillään” oleviin toimenpiteisiin mikäli se ei ole vielä kokonaan valmista tai toimintatapa.

  Valmis = Toimenpide on toteutettu, se on valmis. Toimenpiteen viimeinen vaihe on vaihtoehtoisesti joko valmis tai toimintatapa.

  Toimintatapa = Toimenpide on toteutettu ja muuttunut toimintatavaksi. Toimenpiteen viimeinen vaihe on vaihtoehtoisesti joko valmis tai toimintatapa.

  Aikataulut voivat tarkentua tai muuttua.