1.B. Hankinnat

Tavoitetila 2030

Kestävien hankintojen toimintamalli mahdollistaa hankintojen operatiivisen johtamisen hankintakategorioittain sekä tavoitteiden toteutumisen, jalkautumisen ja kestävyysosaamisen. Resurssiviisaan kiertotalouden, vähähiilisyyden ja luonnonvarojen kestävän käytön näkökulmasta merkittävimmät hankintakategoriat ovat tunnistettu. Kestävien hankintojen toteutumista seurataan ja vaikuttavista hankinnoista viestitään. Hankinnoilla edistetään kestävää ruokajärjestelmää.

Hankintojen kuvake

Hankinnoilla tarkoitetaan erilaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, joita kaupunki hankkii oman organisaationsa ulkopuolelta. Vaatimalla hankinnoilta kestävyyttä, resurssiviisautta ja ympäristöystävällisyyttä, kaupunki voi suuresti vaikuttaa oman toimintansa päästöihin sekä muokata yritysten tarjontaa kestävämmäksi.