Kuva kaupungintalosta

1.B.15 Kalusteiden käyttöiän pidentämisen toimintamalli

Kuva kaupungintalosta

Toimenpiteen päämäärä

Kalusteiden kiertoa kaupungin sisällä tehostetaan. Kalusteiden suunnittelu tukee tehokasta tilankäyttöä. 

  • Kaupungin tiloissa ja eri yksiköissä on paljon kalusteita ja työpisteitä. Luodaan tai tehdään näkyväksi toimintamalli, jonka avulla mahdollistetaan helpommin olemassa olevien kalusteiden käyttö uusia tiloja perustettaessa ja vanhoja muokattaessa. Kalusteiden kierron sujuvoittamisessa käytetään esimerkiksi tarkoituksenmukaisia digitaalisia ratkaisuja ja viestintää. Huolehditaan siitä, että kalusteiden uudelleenkäyttö yksiköiden välillä ei kaadu budjettiteknisiin ongelmiin. Tehdään näkyväksi toimintamalli sille, missä tilanteessa ja miten kalusteista luovutaan kokonaan kiertotalouden periaatteita kunnioittaen. Poistoon menevät kalusteet myydään tai lahjoitetaan uudelleenkäyttöön, rikki menneet kalusteet toimitetaan lajiteltuina jätehuoltoon. Toimenpiteessä huomioidaan sekä sisä- että ulkotilat.

  • Uusien kalusteiden ostaminen tilanteessa, jossa sopivia kalusteita on toisaalla käyttämättä, on sekä rahan että luonnonvarojen tuhlausta. Toimenpide toteuttaa Valtakunnallista jätesuunnitelmaa vuoteen 2027.

Toimenpide toteuttaa tavoitetilaa: 1.B. Hankinnat