Kuva kaupungintalosta

1.B.14 Julkisiin hankintoihin sisällytetään elinkaarisuunnitteluohje 

Kuva kaupungintalosta

Toimenpiteen päämäärä

Luodaan elinkaarisuunnitteluohje, jossa tiivistetään kaupungin uudisrakennushankkeille määritetyt kestävyysvaatimukset.

  • Elinkaarisuunnitteluohjeessa voidaan määrittää erilaiset sitoumukset ja kestävyysnäkökulmat, jotka kaupunki haluaa jatkossa ottaa huomioon uudisrakentamisessaan. Esimerkiksi tilojen suunnittelussa huomioidaan monikäyttöisyys, muuntojoustavuus ja kestävä energiajärjestelmä. Esimerkkinä, Tampereen tilapalvelut on laatinut elinkaarisuunnitteluohjeen vuonna 2022.

  • Rakentamisen ympäristöystävällisillä ratkaisuilla on mahdollista saavuttaa päästövähennyksiä. Lisäksi rakentamisessa on potentiaalia edistää kiertotaloutta. Toimenpide toteuttaa Valtakunnallista jätesuunnitelmaa vuoteen 2027.

Lisätietoja

Toimenpide toteuttaa tavoitetilaa: 1.B. Hankinnat