Kuva kaupungintalosta

1.B.10 Vaikuttavista hankinnoista viestiminen  

Kuva kaupungintalosta

Toimenpiteen päämäärä

Viestintää kehitetään kestävien hankintojen, kuten resurssiviisaan kiertotalouden, vähähiilisyyden ja luonnonvarojen kestävän käytön näkökulmasta vaikutuksiltaan merkittävimpien hankintaluokkien hankinnoista. Kestävistä hankinnoista viestimiselle luodaan viestintäsuunnitelma. Lisätään tietoisuutta kaupungin hankintojen kestävyysvaikutuksista ja yhteiskuntavastuun toteutumisesta hankinnoissa.

  • Viestintäsuunnitelmassa määritetään vaikutuksiltaan merkittävimpien hankintaluokkien ja projektien osalta esimerkiksi viestittävät asiat ja kohderyhmät. Viestintäsuunnitelman kohdentaminen merkitykseltään vaikuttaviin hankintoihin tuo realistisen ja läpinäkyvän näkymän julkisten hankintojen mahdollisuuksiin vaikuttaa kestävyysmurrokseen.

    Viestintäsuunnitelmalla varmistetaan ympäristö- ja vastuullisuusviestinnän sujuvuus ja laatu, kuten toimintamalli, periaatteet sekä sitä kautta esimerkiksi viherpesuun viittavan sisällön välttäminen. Viherpesulla tarkoitetaan tässä yhteydessä tehdyn ympäristöteon mittakaavan korostumista virheellisesti suhteessa hankintojen ympäristövaikutusten kokonaiskuvaan sekä siitä aiheutuvaa ja mahdollisesti harhaanjohtavaa mielikuvaa. Pienistäkin teoista tulee yhdessä iso ja merkityksellinen virta, niiden osalta viestinnän kärkeä kannattaa kuitenkin pohtia, niistä voidaan viestiä osana kokonaisuutta tai uutta toimintatapaa. Viestintäsuunnitelmaa noudattamalla pyritään kertomaan kaupunkistrategiassa määritellyn yhteiskuntavastuun toteutumisesta erityisesti vaikutuksiltaan merkittävissä hankinnoissa.

  • Pori 2030 -strategiaa toteutetaan hankintojen avulla. Julkisilla hankinnoilla on vaikuttavuutta kestävämmän ja resurssiviisaamman yhteiskunnan luomisessa ja Pori haluaa tulla tunnistetuksi kestävyyden arvojohtajana. Esimerkiksi Circwaste-hankkeen asukaskyselyn perusteella vaikuttaa siltä, etteivät porilaiset ole tietoisia siitä, onko Pori kiertotalouden edelläkävijä.

Toimenpide toteuttaa tavoitetilaa: 1.B. Hankinnat