Kuva kaupungintalosta

1.B.11 Edistetään kestävän kehityksen liiketoimintaa julkisilla hankinnoilla

Kuva kaupungintalosta

Toimenpiteen päämäärä

Siirrytään hankinnoissa satunnaisesta systemaattiseen suunnitteluun ja toteutukseen. Pori toimii innovatiivisena tilaajana vauhdittaen kiertotalouden ja kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa julkisten hankintojen avulla. Luodaan tai lisätään kysyntää kestävän kiertotalouden mukaisille ratkaisuille etenkin niillä aloilla, joissa kunnallisorganisaatiot ovat merkittäviä hankkijoita.

  • Soveltuvilla aloilla tarjouspyynnöissä edellytetään kestävän kiertotalouden todentamista ja selvitetään siihen liittyvät kriteeristöt. Kehitetään eri alojen kiertotalousvaatimuksia sekä toimintamalleja esimerkiksi tuotteiden hankkimiseksi palveluna.

    • Julkisten hankintojen avulla on mahdollista edistää kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja etenkin niillä aloilla, joissa kunta-ala on merkittävä hankkija. Merkittäviä päästövähennyksiä on mahdollista saada esimerkiksi energianhankinnasta, kiinteistöjen rakentamisesta sekä infrarakentamisesta (Siiskonen et al. 2022).

    Päästövähennyksen näkökulmasta tärkeimmiksi hankintakategorioiksi on määritelty rakennusten energiantuotanto, rakentaminen, matkustaminen ja kuljetukset, elintarvikkeet, majoitus- ja ravitsemuspalvelut, koneet, laitteet, kalusto, ja näiden korjaukset, puhtaanapito- ja pesulapalvelut, puhdistusaineet, elektroniikka, tekstiilit, huonekalut ja ajoneuvot (Kalimo et al. 2021).

Toimenpide toteuttaa tavoitetilaa: 1.B. Hankinnat