Kuva kaupungintalosta

1.B.12 Hankinnoilla työllistämisen toimintamalli

Kuva kaupungintalosta

Toimenpiteen päämäärä

Porin kaupunki käyttää hankinnoilla työllistämisen toimintamallia ja hyödyntää sitä aina mahdollisuuksien mukaan. Toimenpide edistää sosiaalista kestävyyttä ja työllisyyttä julkisten hankintojen avulla. Hankintojen vaikutukset huomioidaan laajemmassa yhteiskunnallisessa kontekstissa.

  • Työllistymisehdolla tarkoitetaan tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen ehtoa, joka velvoittaa sopimuskumppania työllistämään henkilön tai henkilöitä, jotka ovat vaikeassa työmarkkina-asemassa. Ehtoa voidaan hyödyntää palkkasuhteen ohella myös esimerkiksi oppisopimuksen, työkokeilun tai harjoittelun kautta. Työllistettävä kohderyhmä voivat olla esimerkiksi nuoret, pitkäaikaistyöttömät tai osatyökykyiset. Selvitetään mahdollisuudet käyttää hankinnoilla työllistämisen toimintamallia ja sovelletaan sitä mahdollisuuksien mukaan hankintoja tehtäessä.

  • Julkisilla hankinnoilla on mahdollista edistää kestäviä ratkaisuja. Sosiaalisesti kestävät hankinnat huomioivat hankintojen merkityksen laajasti yhteiskunnassa, työllisyysnäkökulman huomioiminen hankinnoissa edistää sosiaalista kestävää kehitystä. Toimenpide linkittyy myös tiettyjen työllisyyspalveluiden järjestämisvastuun siirtymiseen kaupungin vastuulle vuoden 2025 alusta. Esimerkiksi Owalgroup on tehnyt selvityksen työllistämisehdon käytöstä hankinnoissa.

Toimenpide toteuttaa tavoitetilaa: 1.B. Hankinnat