Kuva kaupungintalosta

1.A.5 Kiertotalouden tiekartan indikaattorit, seuranta ja raportointi

Kuva kaupungintalosta

Toimenpiteen päämäärä

Kestävä kehitys ja tiedolla johtaminen kuuluvat yhteen. Kiertotalouden ja resurssiviisauden mittaaminen ei ole aina suoraviivaista. Sen kehittäminen on kuitenkin tärkeää, sillä laadukkaan tiedon avulla tehdään kehitys näkyväksi ja olemassa olevasta tiedosta arvokasta. Toimenpiteen tavoitteena on selvittää parhaita tapoja arvioida ja mitata niin laadullisesti kuin määrällisesti tiekartan tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista sekä vaikuttavuutta.

Toisena tavoitteena on kartoittaa tietämystä siitä, mitä kestävyysasioihin liittyvää määrällistä tietoa kaupungilla jo on sekä arvioida, onko tiedon kohteisiin, laatuun tai muotoon liittyviä kehitystarpeita. Tietoa saattaa olla esimerkiksi ruokahävikistä, hankinnoista ja energiankulutuksesta. Toimenpide voi linkittyä myös myöhemmin laadittavaan digistrategiaan.

  • Tiekartan etenemistä ja toteutumista arvioidaan joka tapauksessa vuosittaisen raportoinnin yhteydessä. Osa toimenpiteistä on hankalasti mitattavissa, joten mittaroinnin tai muun seurannan johdonmukainen kehittäminen on tärkeää. Työssä on huomioitava mahdollisuuksien mukaan myös erilaisia ristikkäisvaikutuksia. Samalla tiekartan edistymisen indikoimisessa on olennaista, että pyritään tiedon tuottamisen helppouteen ja selkeyteen. Tiedon keräämiseen ja analysointiin käytetyt resurssit pyritään suhteuttamaan niistä saatavaan hyötyyn. Mittarointi ja muu seuranta on mahdollisimman yhdenmukaista, yhteydessä talouden raportointiin ja sen suunnittelussa huomioidaan hyvät kansalliset edelläkävijäesimerkit. Tiekartan indikaattorit, seuranta ja raportointi linkittyy Resurssiviisas Pori -sivustoon.

  • Tiedolla johtaminen edellyttää tiedon laadukasta keräämistä ja käyttöä. Etenemisen näkyväksi tekeminen tukee myös tiekartan jalkauttamista. Ilman tavoitteiden ja toimenpiteiden mittarointia/seurantaa ja raportointia tiekartan hyödyt voivat jäädä piiloon.

Toimenpide toteuttaa tavoitetilaa: 1.A. Muutosjohtaminen