Kuva kaupungintalosta

1.A.4 Omistajaohjauksen sisällöllinen ohjaaminen 

Kuva kaupungintalosta

Toimenpiteen päämäärä

Päämääränä juurruttaa kiertotalousajattelua myös Porin kaupungin strategisiin yhtiöihin. Tilinpäätösraportoinnin yhteydessä strategisilta yhtiöiltä pyydetään selvitykset myös kiertotalouden ja muun kestävän kehityksen toteutumisen osalta. Selvityksillä on yhteys tiekartan raportointiin.

  • Omistajaohjauksella kaupunki voi vaikuttaa strategisten yhtiöidensä toimintaan. Yhtiöitä koskevat odotukset kirjataan omistajapoliittisiin linjauksiin. Toimenpiteen tarkoituksena on, että Porin kaupunki vaikuttaa kiertotalouden ja resurssiviisauden periaatteiden toteutumiseen strategisissa yhtiöissään. Näitä ovat Länsirannikon Koulutus Oy, Porin Energia Oy, Porin Linjat Oy, Porin Satama Oy, Porin Toimitilat Oy, Porin YH-Asunnot Oy, Prizztech Oy, Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy, Suisto Kiinteistöt Oy ja Keräämö Oy.

  • Kiertotalouden mahdollisimman laaja toteutuminen vaatii toimintamallien jalkauttamista myös varsinaisen kaupunkiorganisaation ulkopuolelle. Toimenpide toteuttaa Valtakunnallista jätesuunnitelmaa vuoteen 2027 .

Toimenpide toteuttaa tavoitetilaa: 1.A. Muutosjohtaminen