Kuva kaupungintalosta

1.A.3 Koko Porin resurssiviisas kehityskuva ja rakennemalli  

Kuva kaupungintalosta

Toimenpiteen päämäärä

Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja resurssiviisaita elämäntapoja sekä yritysten sijoittumista tukeva palvelurakenne ja liikennejärjestelmä.

  • Inventoidaan kaavavaranto ja kunnallisteknisen verkoston ulottuvuus, selvitetään ikärakenteen vaikutus nykyisten asuntoalueiden tarjolle tulevaan rakennuskantaan, osoitetaan vihreää siirtymää tukevan yritystoiminnan alueet, optimoidaan palveluverkon kehitys ja suunnitellaan tavoitteet kaavoitukselle ja muille ohjauskeinoille viisaan liikkumisjärjestelmän näkökulmasta raamina sini-viherrakennemalli.

  • Olemassa olevan rakenteen tehokas hyödyntäminen ja uusiokäyttö ovat olennainen osa resurssiviisaasti toimivaa kaupunkia, joka säästää taloudellisia resursseja ja luontoa sekä aiheuttaa vähemmän päästöjä.

Toimenpide toteuttaa tavoitetilaa: 1.A. Muutosjohtaminen