Kuva kaupungintalosta

1.A.8 Tunnistetaan resurssiviisauden verkostot   

Kuva kaupungintalosta

Toimenpiteen päämäärä

Resurssiviisauden lisäämiseen tähtäävät olemassa olevat ja keskeiset verkostot tunnistetaan. Yhteistyöllä lisätään teemojen näkyvyyttä ja alueellista osaamista sekä viestinnän vaikuttavuutta.

  • Ylläpidetään olennaisten Satakunnan resurssiviisauden verkostojen yhteyshenkilöiden listausta ja mahdollistetaan oman ryhmän ilmoittaminen listalle. Tietoisuus muiden ryhmien toiminnasta ja teemakohtainen yhteistyö luo vaikuttavuutta. Jokaisella ryhmällä on oma näkökulma, tavoite ja kohderyhmä. Satakunnan resurssiviisauden asiantuntija- ja neuvontaverkoston ryhmät voivat olla nimitettyjä, rajoitettuja tai avoimia. Verkostot ja yhteistyöryhmät sekä uutiskirjeet jakavat ja/tai vastaanottavat tietoa kestävän kehityksen alueellisista teemoista. Pohjatyötä on tehty Circwaste-osahankkeessa C.11. (A platform to enhance resource efficiency among public and private actors – Satakunta expert and advisory network).

  • Yhteistyö lisää teemojen näkyvyyttä ja alueellista osaamista sekä viestinnän vaikuttavuutta. Tietoisuus muiden ryhmien toiminnasta ja teemakohtainen yhteistyö voi lisätä resurssiviisautta ja toiminnan vaikuttavuutta.

Toimenpide toteuttaa tavoitetilaa: 1.A. Muutosjohtaminen