Kuva kaupungintalosta

1.A.7 Alueellisen kierrätysasteen arviointi, nostaminen ja yhteistyö

Kuva kaupungintalosta

Toimenpiteen päämäärä

Kehittää tiedolla johtamista, paikallista seurantadataa ja viestintää sekä nostaa jätteiden kierrätysastetta.

  • Kehitetään yhteistyötä jätehuoltoviranomaisen ja Keräämö Oy:n välillä kierrätysdatan parantamiseksi. Asetetaan yhteisiä paikallisia välitavoitteita kansallisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Kerätään vuosittain jätejakeista vertailukelpoista tietoa ja viestitään tuloksista. Vuosittaisten erilliskerättyjen jätejakeiden keräysmäärän lisäksi voidaan toteuttaa esimerkiksi yksittäisiä sekajätteen koostumuksen tutkimuksia. Selvitetään mahdollisuuksia TKI- ja oppilaitosyhteistyöhön. Samalla voidaan selvittää mahdollisuuksia myös uudelleenkäyttöön päätyvän tavaran määrän arviointiin.

  • Kansallisten kiertotaloustavoitteiden saavuttaminen (yhdyskuntajätteen kierrätysaste 57 %) on tärkeä ja iso urakka. Yhteistyö sekä laadukas data luovat toimivan pohjan kierrätysasteen nostamiselle paikallistasolla. Toimenpide toteuttaa Valtakunnallista jätesuunnitelmaa vuoteen 2027 .

Toimenpide toteuttaa tavoitetilaa: 1.A. Muutosjohtaminen