Parkkeerattu polkupyörä puistossa. Polkupyörän tangosta riippuu kangaskassi.

2.G.57 Koulujen ja varhaiskasvatuksen ympäristökasvatuksen teemapäivät ja -viikot

Parkkeerattu polkupyörä puistossa. Polkupyörän tangosta riippuu kangaskassi.

Toimenpiteen päämäärä

Oppilaiden ympäristötietoisuuden lisääminen ympäristökasvatuksen keinoin sellaisista teemoista, joihin oppilaat voivat itse vaikuttaa. Näitä teemoja ovat esimerkiksi lautashävikki, harrastukset, liikkuminen, omat hankinnat, luontoteot, kierrätys ja roskaantumisen vähentäminen.

  • Porin kouluissa ja varhaiskasvatuksessa vietetään jatkossakin vuosittain kestävän kehityksen toimiin tähtääviä teemaviikkoja ja teemapäiviä. Näitä voivat olla esimerkiksi hävikkiviikko, Euroopan jätteenvähentämisviikko (EWWR), nuukuusviikko, reilun kaupan viikko, kestävän kehityksen viikko, Itämeripäivä, maailman ympäristöpäivä, Suomen luonnon päivä ym. Oppilaita kannustetaan esimerkiksi vähentämään ruokailussa syntyvää lautashävikkiä ja toimimaan kestävästi arjessaan ympäristökasvatuksen avulla.

  • Ympäristökasvatus on olennainen osa kestävämmän yhteiskunnan luomisessa. Ruokahävikki on alun perin syömäkelpoista roskiin päätynyttä ruokaa – ja samalla roskiin heitettyä rahaa.

2.G.57 toimenpide toteuttaa tavoitetilaa: 2.G. Ympäristöosaaminen

Toimenpiteen tietoja päivitetty 19.4.2024.