Parkkeerattu polkupyörä puistossa. Polkupyörän tangosta riippuu kangaskassi.

2.G.51 Tunnistetaan koulujen ja päiväkotien lähimetsät ja lähiluontokohteet oppimisympäristöinä 

Parkkeerattu polkupyörä puistossa. Polkupyörän tangosta riippuu kangaskassi.

Toimenpiteen päämäärä

Turvataan koulujen ja päiväkotien mahdollisuus ulkona oppimiseen ja luonnonlukutaidon kehittämiseen tekemällä luontoretkiä matalalla kynnyksellä lähiluontokohteisiin. Näin edistetään luontosuhteen rakentumista.

  • Tunnistetaan koulujen ja päiväkotien ympäristökasvatuksessa sekä virkistäytymisessä käytetyt lähiluontokohteet ja turvataan näiden säilyvyys. Hyödynnetään esimerkiksi Porin seudun ulko-opettajien asiantuntemusta sivistystoimialan johdolla. Kartoitus voi olla myös osa Porin kehityskuvaa ja sini-viherrakennemallia.

  • Ympäristökasvatuksen konkreettisuus parantaa myös sen vaikuttavuutta. Lisäksi arkinen luontokosketus parantaa tutkitusti lasten immuunijärjestelmää. (Roslund et al. 2020).

Toimenpide toteuttaa tavoitetilaa: 2.G. Ympäristöosaaminen