Parkkeerattu polkupyörä puistossa. Polkupyörän tangosta riippuu kangaskassi.

2.F.50 Porin työpajat kestävän kehityksen keskittymänä

Parkkeerattu polkupyörä puistossa. Polkupyörän tangosta riippuu kangaskassi.

Toimenpiteen päämäärä

Porin kaupungin työpajat toteuttavat sekä sosiaalisen kestävyyden että kiertotalouden tavoitteita. Kestävän kehityksen keskittymästä löytyy muun muassa liikunta- ja retkeilyvälineiden vuokrauspiste sekä rakennustarvikkeita kierrättävä Varaosapankki. Päämääränä vahvistaa kestävän kehityksen toimintaa.

  • Työpajat tarjoavat työtä Porin alueen nuorille ja aikuisille sekä samalla palveluja kuntalaisille. Työpajojen yhteydessä toimiva Varaosapankki on satakuntalainen rakennusmateriaalien kierrätyskeskus, jonka tehtävänä on vastaanottaa kuntalaisilta käytöstä poistettuja rakennusmateriaaleja. Varaosapankin työntekijät kunnostavat, varastoivat ja asettavat materiaalit takaisin myyntiin asiakkaille. Varaosapankin lasipalatsissa kunnostetaan myös vanhoja eri aikakusien ikkunoita. Työpajoilla toimii myös Luontopaja, joka hoitaa esimerkiksi liikunta- ja retkeilyvälineiden vuokrausta. Monissa työpajoissa tehdään erilaisia korjaus- ja huoltotöitä.

    Kestävän kehityksen toimintaa voi vahvistaa monin eri tavoin, kuten esimerkiksi lisäämällä Välinevuokraamon tuotteita kaupungin verkkokauppaan.

    Työpajat osallistuvat siis kestävän kehityksen ja kiertotalouden vahvistamiseen esimerkiksi materiaalien uudelleen käytössä, tuotteiden elinkaaren pidentämisessä, jakamistaloudessa ja tarjoamalla työtä pitkään työttömänä oleville työntekijöille. Circwaste-hankkeessa on edistetty Varaosapankkia ja liikunta- ja retkeilyvälineiden vuokraustoimintaa.

  • Varaosapankki, Välinevuokraamo sekä muu työpajatoiminta ovat toimiva porilainen kiertotalouspalvelukokonaisuus, jonka olisi tärkeää saada lisää näkyvyyttä ja käyttäjäkuntaa, jotta jakamistalous toteutuisi Porissa parhaalla mahdollisella tavalla.Toimenpide toteuttaa Valtakunnallista jätesuunnitelmaa vuoteen 2027.

Toimenpide toteuttaa tavoitetilaa: 2.F. Arjen kiertotalous