Parkkeerattu polkupyörä puistossa. Polkupyörän tangosta riippuu kangaskassi.

2.G.53 Kuntalaisten ympäristöosaamisen ja arjen kiertotaloustaitojen kehittäminen   

Parkkeerattu polkupyörä puistossa. Polkupyörän tangosta riippuu kangaskassi.

Toimenpiteen päämäärä

Ympäristökasvatus tavoittaa kaikki ikäluokat lapsista ikäihmisiin. Kiertotaloustaitojen kehittämiseen sisältyy esimerkiksi yhteiskäyttö, korjaaminen ja huoltaminen, lajittelu sekä resurssiviisas kulutuskäyttäytyminen. Kiertotalouden ja kestävän arjen toteuttamisesta tehdään mahdollisimman helppoa.

  • Kehitetään uusia ympäristökasvatuksen tapoja, joilla ympäristötietoisuutta voidaan kasvattaa myös aikuisväestön piirissä. Esimerkiksi ympäristö- ja kiertotalousaiheisten koulutusten ja kurssien tarjoaminen.

    Porin seudun kansalaisopisto ja oppilaitokset sekä Keräämö Oy panostavat arjessa tarvittavien kiertotaloustaitojen kouluttamiseen. Arjen kiertotaloustaitoja ovat esimerkiksi lajittelu, erilaiset korjaustaidot, kuten pyöränhuolto, vaatehuolto sekä huonekalujen entisöinti. Lastenkulttuurikeskus Kruunupää kehittää ja tuottaa kestävää lastenkulttuuria, sekä viestii siitä aktiivisesti.

    Kiertotalouden ja ympäristön näkökulmasta on keskeistä jatkaa muovitietoisen arjen edistämistä. Porin seudulla kehitetty kiertävä ja muuttuva Muovin matka -näyttelykokonaisuus on tavoittanut vuosittain tuhansia kävijöitä. Muovin matkasta on tehty myös video- ja tehtäväkokonaisuus ja näyttelyn voi tilata suoraan esimerkiksi koululle. Muovin matkaa on kehitetty Circwaste-hankkeen, Keräämö Oy:n ja Luontotalo Arkin yhteistyönä.

    Kiertotalouden ja kestävän arjen toteuttamisesta tehdään mahdollisimman helppoa. Yhtenä keinona huolehditaan myös siitä, että esimerkiksi kirjastoissa on ajantasaista ympäristökasvatusmateriaalia (mm. kirjallisuutta, lautapelejä, opetuspelejä jne.) kuntalaisten, kaupungin toimijoiden, opettajien ja yhdistystoimijoiden helposti saavutettavissa.

  • Kuntalaisten on helpompi toimia ympäristöystävällisesti, kun heille on tarjolla ajantasaista tietoa.Toimenpide toteuttaa Valtakunnallista jätesuunnitelmaa vuoteen 2027.

Toimenpide toteuttaa tavoitetilaa: 2.G. Ympäristöosaaminen