Ilmakuva Peittoon kiertotalouspuistosta

3.I.72 Kiertotalousviestinnän lisääminen elinkeinoelämälle

Ilmakuva Peittoon kiertotalouspuistosta

Toimenpiteen päämäärä

Pori on kansainvälisesti tunnistettu kestävästä kiertotaloudesta ja viestii toiminnastaan konkreettisten onnistumisten kautta. Samalla kiertotalous, vähähiilisyys ja muu kestävä kehitys kuuluvat kaikkien yritysten toimintaan Porissa. Kohderyhmittäistä viestintää tehdään elinkeinoelämälle.

  • Lisätään kaupungin omaa viestintää jo olemassa olevasta kestävästä kiertotaloustoiminnasta, esimerkiksi kiertotalousyrityksistä sekä käynnissä olevista hankkeista. Edistetään yritysten kiertotaloutta ja vähähiilisyyttä viestinnän keinoin. Kiertotalousviestintää toteutetaan mm. ekosysteemisopimus-hankkeissa. Viedään Business Pori -sivuston uusiminen loppuun. 

  • Esimerkiksi Circwaste-hankkeen asukaskyselyn perusteella vaikuttaa siltä, etteivät porilaiset ole tietoisia siitä, onko Pori kiertotalouden edelläkävijä. Toimenpide toteuttaa Valtakunnallista jätesuunnitelmaa vuoteen 2027

Toimenpide toteuttaa tavoitetilaa: 3.I. Kiertotalouden liiketoiminta