Ilmakuva Peittoon kiertotalouspuistosta

3.I.71 Porin sataman alueiden ja etenkin Peittoon kierrätyspuiston koordinointi ja liiketoimintamalli

Ilmakuva Peittoon kiertotalouspuistosta

Toimenpiteen päämäärä

Päämääränä saada Poriin uusia kiertotalousalan yrityksiä, teollisia symbiooseja ja uusia työpaikkoja. Teollisten ekosysteemien rakentaminen ja liiketoiminnan jatkokehittäminen sekä koordinointi. Resursoidaan puiston organisointi kiinteäksi osaksi kaupungin toimintaa.

  • Peittoon kierrätyspuistolle tulee kiinnittää toimintaa organisoiva taho, joka on osa kaupungin toimintaa. Alueiden koordinoinnille asetetaan uusia konkreettisia tavoitteita. Tahon tehtävänä on kiertotalouspuiston markkinointi ja potentiaalisten kestävän kiertotalouden toimijoiden sitouttaminen. Kiertotalouspuisto voisi hyötyä digitaalisesta alusta. Peittoo on osa kaupunkikehityksen kärkikohteiden Porin sataman aluetta ja kehitystoiminta linkittyy myös satamaan. Jatkokehitetään mahdollisuuksien mukaan myös CIRCWASTE-osahankkeissa tehtyä työtä.

  • Uudet kiertotalousyritykset luovat uusia työpaikkoja. Klusterit edesauttavat yritysten välistä yhteistyötä, teollisia symbiooseja sekä innovaatiotoimintaa. Toimenpide toteuttaa Valtakunnallista jätesuunnitelmaa vuoteen 2027.

Toimenpide toteuttaa tavoitetilaa: 3.I. Kiertotalouden liiketoiminta