Ilmakuva Peittoon kiertotalouspuistosta

3.I.70 Edistetään kiertotalousliiketoiminnan sijoittumista Poriin

Ilmakuva Peittoon kiertotalouspuistosta

Toimenpiteen päämäärä

Tavoitteena on edesauttaa kiertotalousyritysten sijoittumista Poriin, helpottaa kehitystyötä sekä yritysten edellytyksiä löytää yhteistyötahoja ja näin vaikuttaa uusien työpaikkojen syntyyn Porissa. Keinoina kiertotalousekosysteemien visualisointi sekä alueellisten infrakorttien luominen.

  • Teollisuustontteja tarjoavista alueista on tuotettu ns. ”infrakortteja”, joista selviävät nopeasti ja helposti sijoittuvien yritysten tärkeät kriteerit, kuten esimerkiksi saatavilla olevat logistiset yhteydet, mahdolliset tarvittavat erityisluvat, saatavilla oleva sähköverkko sekä uutena työnä mahdolliset teolliset sivuvirrat. Kiertotalousekosysteemien visualisoinnissa luodaan laajempi kuvaus tai mallinnus Porin yritysten kiertotalousekosysteemeistä, joissa näkyvät yritysten syntyvät sivuvirrat, niiden hyödyntäjät sekä hyödyntämättä jäävät sivuvirrat. Kyseessä on viestinnällinen toimenpide, jolla voidaan edesauttaa yritysten sijoittumista sekä teollisten symbioosien kehittymistä. Toimenpiteen tavoitteita edistetään Kasvun Ekosysteemi -hankkeessa.

  • Kestävää kiertotaloutta edistävien yritysten sijoittumisesta Poriin pyritään tekemään mahdollisimman helppoa. Kiertotalous tarvitsee toteutuakseen myös kierrätysteollisuutta ja teollisia symbiooseja, joiden syntymistä voidaan aktiivisilla toimilla edistää. Uusi liiketoiminta tuo myös työpaikkoja ja elinvoimaa.

Toimenpide toteuttaa tavoitetilaa: 3.I. Kiertotalouden liiketoiminta