Parkkeerattu polkupyörä puistossa. Polkupyörän tangosta riippuu kangaskassi.

2.H.69 Henkilöjunaliikenne Pori-Tampere-rataosuudella uudella ostoliikennesopimuskaudella (2028)

Parkkeerattu polkupyörä puistossa. Polkupyörän tangosta riippuu kangaskassi.

Toimenpiteen päämäärä

Selvitetään millaisia edellytyksiä ja mahdollisuuksia Pori-Tampere-rataosuudella on henkilöliikenteen kehittämiselle sekä mitkä ovat Porin kaupungin mahdollisuudet vaikuttaa halutunlaiseen kehitykseen.

  • Pori-Tampere-radalla on tällä hetkellä säännöllistä henkilöjunaliikennettä. Liikennöintipaikkoja Satakunnassa ovat Pori, Harjavalta ja Kokemäki. Toimenpiteessä selvitetään Satakunnan sisäisen liikkumisen määrää sekä Porin ja Tampereen välillä tapahtuvan liikkumisen määrää. Toimenpiteessä kartoitetaan myös matkustajapotentiaalia käytössä olevilta asemilta, mikäli palvelutasoa parannetaan sekä matkustajapotentiaalia tällä hetkellä käytöstä poistetuilta asemilta, kuten Ulvila ja Nakkila. Seudullisen luonteensa vuoksi toimenpidettä on tärkeä kehittää muiden radanvarren kuntien, Satakuntaliiton ja Pirkanmaan liiton sekä raideliikennetoimijoiden kesken.

  • Junaliikenne on yleisesti ottaen ympäristöystävällisin moottoroidun liikenteen muoto. Matkustajat kokevat usein raideliikenteen muita liikennemuotoja mieluisammaksi liikkumismuodoksi ja uudet raideyhteydet kannustavat siksi julkisen liikenteen käyttöön. Toimiva raideliikenneyhteys laajentaa kaupunkien työssäkäyntialuetta ja avaa uusia mahdollisuuksia asukasmarkkinoinnille sekä mahdollistaa Satakunnan hyötymisen Pirkanmaan vetovoimasta ja Pirkanmaalle asettuneesta osaavasta työvoimasta.

Toimenpide toteuttaa tavoitetilaa: 2.H. Liikkuminen