Ilmakuva Peittoon kiertotalouspuistosta

3.J.75 Energiatehokkuussopimuksen jatkaminen 2025 jälkeen 

Ilmakuva Peittoon kiertotalouspuistosta

Toimenpiteen päämäärä

Sitoudutaan työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton väliseen Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen toimenpiteisiin ja tavoitteisiin jatkokaudella 2025–2030.

  • Porin kaupunki on ollut energiatehokkuussopimuksessa mukana sen alusta vuonna 1998 asti. Hinku-kunnilta edellytetään energiatehokkuussopimukseen kuulumista. Sopimuksessa kunnat sitoutuvat Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen toimenpiteisiin ja tavoitteisiin. Energiatehokkuussopimukseen sisältyvien toimien toteutuksesta ja muusta energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävästä toiminnasta raportoidaan (Energiatehokkuussopimukset s.a.).

  • Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa. Vastuullinen ja tehokas energiankäyttö vähentää ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä. Sopimusten tavoite on ohjata kaupunkia jatkuvasti parempaan energiatehokkuuteen. Valtio tukee uuden energiatehokkaan teknologian käyttöönottoa ja tapauskohtaisen harkinnan perusteella sopimuksiin liittyneiden kuntien muita energiatehokkuusinvestointeja.

Toimenpide toteuttaa tavoitetilaa: 3.J. Uusiutuva energia