Ilmakuva Peittoon kiertotalouspuistosta

3.J.76 Pori merituulivoiman keskuksena

Ilmakuva Peittoon kiertotalouspuistosta

Toimenpiteen päämäärä

Pori on merituulivoimarakentamisen keskus. Edistetään uusiutuvilla ja päästöttömillä energianlähteillä tuotetun sähkön määrää.

  • Pohjois-Euroopan merituulivoiman keskittymän rakentuminen Poriin lisää päästöttömillä energiamuodoilla tuotetun sähkön määrää sekä kasvattaa alueellista ja kansallista energiaomavaraisuutta. Merituulivoimakeskittymä tulee nähdä merkittävänä asiana myös kaupungin edunvalvonnan näkökulmasta. Merituulivoimaa voidaan tukea esimerkiksi merialuesuunnitelmalla ja kaavavarauksilla.

    Pori pyrkii merituulivoimarakentamisen keskukseksi, joka voisi palvella myös laajemmin koko selkämeren alueelle rakennettavia merituulipuistoja. Suunnittelussa huomioidaan myös merituulivoimaan liittyvät tukitoiminnot, kuten merituulivoimaloiden asentamiseen ja huoltoon liittyvät palvelut ja mahdollinen merituulivoimaloiden esiasennusalue.

  • Uusiutuva energia nähdään merkittävänä alueellisena vetovoimatekijänä. Tärkeää päästöttömän energian lisäämisen, energiaomavaraisuuden sekä Porin kaupungin edunvalvontasuunnitelman 2023 näkökulmasta.

Toimenpide toteuttaa tavoitetilaa: 3.J. Uusiutuva energia