Parkkeerattu polkupyörä puistossa. Polkupyörän tangosta riippuu kangaskassi.

2.H.63 Selvitetään mahdollisuudet ympäristöystävällisempään joukkoliikenteeseen

Parkkeerattu polkupyörä puistossa. Polkupyörän tangosta riippuu kangaskassi.

Toimenpiteen päämäärä

Tavoitteena on selvittää mahdollisuudet ottaa käyttöön ympäristöystävällisempiä energianlähteitä käyttäviä linja-autoja käyttöön Porin ja Ulvilan paikallisliikenteessä vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteena on vähentää joukkoliikenteen päästöjä muuttamalla käyttövoimaratkaisuja ympäristövaikutuksiltaan parempiin sekä parantaa käyttövoiman huoltovarmuutta.  

  • Porin Linjat Oy toteuttaa kaluston uusimista ympäristöystävällisyyttä, päästöjen vähentämistä, huoltoa ja korjausta tukevaa strategiaa. Selvitetään, millaiset ympäristöystävällisiä energianlähteitä käyttävät linja-autot soveltuisivat parhaiten Porin ja Ulvilan paikallisliikenteeseen. Vaihtoehtoja voivat olla esimerkiksi sähköbussit, biokaasubussit ja vetybussit sekä muut teknologiat. Sähköbusseja voidaan pitää ympäristöystävällisenä vaihtoehtona etenkin, jos niiden käyttämä sähkö on tuotettu päästöttömillä energianlähteillä. Biokaasubussit synnyttävät huomattavasti vähemmän päästöjä dieselkäyttöiseen bussiin verrattuna. Vetykaasun käyttöä autojen energianlähteenä kehitetään tällä hetkellä valtavasti. Pohjoismaissa vetybusseja on ollut koekäytössä esimerkiksi Ruotsin Sandvikenissä. Bussien käyttövoimien vertailussa huomioidaan ajoneuvojen koko elinkaaren vaikutukset aina valmistuksesta kierrätykseen sekä muutokset varikkoinfraan ja energian jakeluun.

  • Käyttövoimavalinnoista syntyy suurimmat ympäristövaikutukset. Muuttamalla niitä ympäristöystävällisempään suuntaan, vähennetään päästöjä. Myös elinkaariajattelu on tärkeässä roolissa vaikutusten arvioinnissa.

Toimenpide toteuttaa tavoitetilaa: 2.H. Liikkuminen