Parkkeerattu polkupyörä puistossa. Polkupyörän tangosta riippuu kangaskassi.

2.H.64 Matkaketjujen sujuvoittaminen

Parkkeerattu polkupyörä puistossa. Polkupyörän tangosta riippuu kangaskassi.

Toimenpiteen päämäärä

Tavoitteena on sujuvoittaa matkaketjuja. Kehitetään liikkumisjärjestelmää siten, että vaihdot joukkoliikenteen, yhteiskäyttöisten liikkumisvälineiden (ml. kimppakyydit) sekä kävelyn ja pyöräilyn välillä ovat mahdollisimman saumattomia. Selvitetään polkupyörillä, yhteiskäyttöisillä liikkumisvälineillä sekä autoilla tapahtuvan liityntäpysäköinnin laajuutta Porissa ja kehitetään joukkoliikenteeseen liittymistä valikoiduilla alueilla.

  • Toimenpiteessä pyritään tunnistamaan kohteita Porissa, joissa tapahtuu liityntäpysäköintiä polkupyörällä, henkilöautolla tai yhteiskäyttöisillä liikkumisvälineillä. Pyritään selvittämään sitä, kuinka laajoja ilmiötä monta liikkumismuotoa sisältävät matkaketjut Porissa ovat ja onko liityntäpysäköintiä tai eri liikkumismuotoja yhdisteleviä keskittymiä tarpeen kehittää. Mahdollisuuksien mukaan joukkoliikenteen pysäkkien yhteydessä voi olla esimerkiksi liityntäpysäköintimahdollisuus polkupyörille ja autoille, yhteiskäyttöisiä liikkumisvälineitä, kuten kaupunkipyöriä tai sähköpyörien latauspisteitä, sekä merkitty kimppakyytipysäkki.

  • Kestävän liikkumisen määrän kasvattaminen vaatii matkaketjujen sujuvoittamista sekä liikkumisen tekemistä mahdollisimman helpoksi ja yksilön näkökulmasta kannattavaksi sekä houkuttelevaksi. Joukkoliikenteen käytöllä on monia etuja, mikäli sillä korvataan muuten autolla tapahtuva matka. Etuja ovat esimerkiksi pienemmät matkustajakohtaiset päästöt ja kaupungin parempi viihtyisyys. Julkisen liikenteen käyttö tulee kuitenkin olla mahdollisimman vaivatonta, jotta se on kilpailukykyinen henkilöauton kanssa.

Toimenpide toteuttaa tavoitetilaa: 2.H. Liikkuminen