2.H.66 Kampanjoilla uusia asiakkaita joukkoliikenteeseen

Toimenpiteen päämäärä

Porissa toteutetaan erilaisia joukkoliikenteen kampanjoita, joista osa muuttunut säännöllisiksi. Joukkoliikenteen asiakasmäärät kasvavat.

  • Erilaisilla joukkoliikenteen kampanjoilla ja markkinoinnilla pyritään tavoittamaan uusia joukkoliikenteen käyttäjiä sekä lisätä joukkoliikenteen käyttömääriä Porissa ja lähikunnissa. Näitä voivat olla esimerkiksi tiheämpien vuorovälien pilotointi suosituimmilla reiteillä, kesäbussilinja keskustan, Yyterin ja Reposaaren välillä sekä joukkoliikenteen lipputuotteiden joustava hinnoittelu eri myyntikanavissa ja eri kohderyhmille.

  • Joukkoliikenteen käyttö vähentää suoraan liikenteestä koituvia päästöjä. Joukkoliikenteen käyttö vaikuttaa myös kaupungin viihtyisyyteen.

Toimenpide toteuttaa tavoitetilaa: 2.H. Liikkuminen